Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 12 : 215
Năm 2022 : 2.153.211
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Thông tư 03-2021 - Bổ nhiệm - xếp lương giáo viên THCS công lập 24/02/2021
2 Thông tư 48-2020 -TT-BGDĐT - Hoạt động thể thao trong nhà trường 24/02/2021
3 Số 72 QĐ-TTg - Xã,thôn trên địa bàn dân tộc thiểu sốvà miền núi được tiếp tục hưởng các chính sách an sinh xã hội 24/02/2021
4 118 SGDĐT - GDTrH Thực hiện chương trình GD phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh cấp THCS 27/01/2021
5 TB_221_PL2_PHIẾU ĐĂNG KÝ 05/01/2021
6 TB_221_PL1-CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG 05/01/2021
7 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 05/01/2021
8 Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo 02/12/2020
9 Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo 02/12/2020
10 Thong tu-14-2020- quy dinh phong hoc bo mon cua co so giao duc pho thong 25/11/2020
11 26-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 25/11/2020
12 32_2020_TT_BGDDT Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 25/11/2020
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới