Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Dương Kỳ Hiệp

75 Dương kỳ Hiệp,Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
stg-tpsoctrang-thcsduongkyhiep@edu.viettel.vn